Intervisie

 

onderlinge toetsingProfessioneel werken vraagt tegenwoordig steeds meer permanent leren en
persoonlijke ontwikkeling.

 Erik de Haan, Leren met collega’s

 

 

Hoe zou het zijn als er binnen de organisatie een plek zou zijn, een ‘ruimte’ om in openheid, veiligheid en vertrouwen met collega’s te kunnen reflecteren op de vragen en problemen die je tegenkomt in de eigen beroepspraktijk? Zou dit niet een belangrijke bijdrage zijn aan de kwaliteit van het werk en ieders groei in professionaliteit? En aan de onderlinge contacten en samenwerking?

Ik begeleid al zo’n vijfentwintig jaar groepen specialisten ouderengeneeskunde bij intercollegiale toetsing en intervisie. Momenteel begeleid ik drie intervisiegroepen bij twee zorginstellingen in Rotterdam. Deze groepen komen één keer per maand bij elkaar. Bij toerbeurt brengt één van de deelnemers de casuïstiek in. In de bespreking maken we gebruik van een eenvoudige, maar doeltreffende intervisiemethodiek. Daarnaast is er een evaluatiesystematiek met als doel de leeropbrengst te borgen. De groepen zijn geaccrediteerd bij het accreditatieorgaan en de deelnemers ontvangen accreditatiepunten voor hun deelname aan de groep. Mijn rol als begeleider is vooral om dit geheel te faciliteren en in goede banen te leiden. Tijdens de bijeenkomsten ben ik gespreksleider. Ik zorg voor rust en structuur in de bespreking en stuur bij als dat nodig is om de diepgang in het gesprek te bevorderen.

 

Reacties gesloten.